Oppføringer av Kristina Klufterud

GREEN GROWTH INNOVATION SEMINAR 11 OF MAY

The 11 of May we successfully colored BI green! Including the streaming well over 400 people joined us and the important issue of green innovations. Norway’s crown prince graced us with his presence and we enjoyed presentations by Carlota Perez, Paul Hawken, Arild Vatn and many more. You can access the presentations here.

Per Espen on Vox

The biggest problem for the climate change fight isn’t technology – it’s human psychology. When Per Espen Stoknes looked at polls going back to 1989 assessing the level of public concern about climate change in 39 different countries, he found a surprising pattern in the data. “Incredibly enough, it shows that the more certain the science […]

MONEY AND SOUL

By viewing money as culture and philosophy, it becomes evident that the money of today is a system of symbols, something that society itself has devised over many centuries. Money and soul opens up new methods of looking at, thinking about and using money. Kjøp

SCIENCE BASED ACTIVISM: FESTSCHRIFT TO JORGEN RANDERS

The pathway from scientific knowledge (based on data, models, and forecasts) to societal implications and policy advice is a perilous one. The shift from «is» to «ought» may be slippery in terms of climate, biodiversity, regulations, and business. Yet, what is to be done if one’s research discloses that fellow humans are unwittingly carrying out […]

Bokomtale fra Fedrelandsvennen

«Rett skal være rett, dette er en bok om menneskers psyke, ikke om poli- tikk. Selv om det kanskje er urime- lig å be mennesker om å gjøre noe på det individuelle plan, er det jo tross alt mennesker flest som skal velge makt- haverne, så kanskje det ligger noe i å snakke med medmennesker […]

Se ut av vinduet, ikke inn i speilet

Vi mennesker er en del av et større hele, formet av evolusjonen. Men vi lager kunstige skiller mellom oss og naturen. Det skaper problemer for arten vår, og for andre arter, med global oppvarming som en av våre største utfordringer. Er det psyken vår som hindrer oss i å ta tak i problemet? Psykolog og […]