Se ut av vinduet, ikke inn i speilet

Vi mennesker er en del av et større hele, formet av evolusjonen. Men vi lager kunstige skiller mellom oss og naturen. Det skaper problemer for arten vår, og for andre arter, med global oppvarming som en av våre største utfordringer. Er det psyken vår som hindrer oss i å ta tak i problemet? Psykolog og førstelektor ved BI i Oslo, Per Espen Stoknes, hevder det.

2015 09 30 Dagbladet Kroglund