DET ER FULLT MULIG Å STOPPE KLIMAENDRINGENE. ALT VI TRENGER ER Å VRI HODENE VÅRE OG TENKE LITT MER SOM PER ESPEN STOKNES

Tegning: Finn Graff

Publisert i Dagbladet 28.11.17 kommentaren kan du lese her