Entries by Kristina Klufterud

SCIENCE BASED ACTIVISM: FESTSCHRIFT TO JORGEN RANDERS

The pathway from scientific knowledge (based on data, models, and forecasts) to societal implications and policy advice is a perilous one. The shift from “is” to “ought” may be slippery in terms of climate, biodiversity, regulations, and business. Yet, what is to be done if one’s research discloses that fellow humans are unwittingly carrying out […]

Bokomtale fra Fedrelandsvennen

“Rett skal være rett, dette er en bok om menneskers psyke, ikke om politikk. Selv om det kanskje er urimelig å be mennesker om å gjøre noe på det individuelle plan, er det jo tross alt mennesker flest som skal velge makthaverne, så kanskje det ligger noe i å snakke med medmennesker om global oppvarming […]

Se ut av vinduet, ikke inn i speilet

Vi mennesker er en del av et større hele, formet av evolusjonen. Men vi lager kunstige skiller mellom oss og naturen. Det skaper problemer for arten vår, og for andre arter, med global oppvarming som en av våre største utfordringer. Er det psyken vår som hindrer oss i å ta tak i problemet? Psykolog og […]