Ny fagbok om veien til en sunn økonomi

, ,

Vekstparadokset oppstår fordi samfunnet trenger mer økonomisk vekst, samtidig som jordkloden er full og klimaet på tippepunktet. Kan dette løses?

GrønnVekstForside
Ny bok om en sunn økonomi ute nå

Boken Grønn vekst beskriver nyere grønn økonomisk teori samt mine egne resonnementer om hvordan vi best får til system-endringer: Slutt å skylde på forbrukere, kapitalister eller stor stat. Bidra til et ressursproduktivt næringsliv med aktive borgere som støtter en entreprenørisk stat. Det gir systemendring i praksis: få snudd et triangulært system som nå motsetter seg dyp endring, til å bli gjensidig forsterkende i den retningen vi trenger å gå.

Det kan gi en mer rettferdig og trygg økonomi innenfor økosystemenes tålegrenser. Det må måles på en måte som er visuell og som alle kan forstå, og fremvise åpent hva alle aktører faktisk bidrar med. De detaljerte løsningene, strategiene, eksemplene og prosessene fins. Kunnskapen er der. Det er nå på tide å ta alt i bruk. 

For eller mot økonomisk vekst er en ufruktbar motsetning. Det handler om hva slags type vekst vi skaper fremover. Veksten vi vil ha er en enda raskere vekst av de reelt sunne løsningene.

Boka kan nå kjøpes fra ARK bokhandel https://www.ark.no/boker/Per-Espen-Stoknes-Gronn-vekst-9788210057694

FOLKETS KLIMADUGNAD

Problemer som er skapt av mennesker, kan løses av mennesker!

Det nytter ikke å snakke det vekk lenger. Klimaendringene er her, og vi må handle mens vi kan. Derfor gir vi ut denne boka. Vi ønsker å vise at det er mange som er i gang med å gi sine bidrag. Unge og gamle, vanlige folk, forskere, politikere og næringslivsledere.

Det blir ofte sagt «Hva kan jeg bidra med når vi har så mange store forurensere?» Vi vil sette mot i folk ved å fortelle at en rekke bedrifter og organisasjoner for lengst har utviklet visjoner og strategier for å minimere klimaskadelige utslipp. Det jobbes kontinuerlig med nyutvikling og implementering av teknologi og miljøtiltak. Sjumilssteg blir tatt.

Dette er det viktig at det norske folk får et innblikk i. Det blir enklere for folk flest å ta grep i hverdagen når man ser hvordan sterke krefter i samfunnet satser.

Om boka:

Del 1: Mange er i gang. Ved noen av dem forteller hva mange gjør av stort og smått for å ta vare på miljøet og naturen. Her får du tips og råd fra ungdom og grønne jenter, fra småbarnsforeldre og besteforeldre, fra forfattere, journalister og andre som er synlige i det offentlige rom. Det skorter ikke på idérikdom, initiativ og handling.

Vi utfordret samtidig partiledere og lederne for NHO og LO i skrivende stund. De forteller hva de tenker og arbeider for.

Del 2 gir konkrete og nyttige tips for å Ta vare på det du har. Her får du konkrete råd når det gjelder FRITID, KLÆR OG TILBELHØR, HUS OG HJEM (inne og ute), MAT, MØBLER mm. Vi møter en skredder, en skomaker, en sykkelreparatør, et par møbelsnekkere, en smed og noen gjenbruksbutikker. Det aller meste kan brukes og repareres. Og når det gjelder mat, betyr ikke «best før» det samme som «dårlig etter».

Spennende er det også å se hvordan gründere tar i bruk ny teknologi (bl.a. apper) for å hjelpe oss til effektiv gjenbruk og miljøvennlige delingstjenester.

Til og med noen råd om hvordan du organiserer et loppemarked finner du i denne boka!

Avslutningsvis i del 3 møter du betydelige samfunnsaktører: Sterke krefter viser vei. Klimavennlige byer er likeledes et tema her. Det er også reiselivet, representert med utdrag fra notatet «Mot et bærekraftig reiseliv – Veikart fra reiselivsnæringen i Norge» juli 2017.

 

Kjøp boka her

THE REDUCETARIAN SOLUTION

How the Surprisingly Simple Act of Reducing the Amount of Meat in Your Diet Can Transform Your Health and the Planet

Brian Kateman coined the term “Reducetarian”—a person who is deliberately reducing his or her consumption of meat—and a global movement was born. In this book, Kateman, the founder of the Reducetarian Foundation, presents more than 70 original essays from influential thinkers on how the simple act of cutting 10% or more of the meat from one’s diet can transform the life of the reader, animals, and the planet. This book features contributions from such luminaries as Seth Godin, Joel Fuhrman, Victoria Moran, Jeffrey Sachs, Bill McKibben, Naomi Oreskes, Peter Singer, and others. With over 40 vegan, vegetarian, and “less meat” recipes from bestselling cookbook author Pat Crocker, as well as tons of practical tips for reducing the meat in your diet (for example, skip eating meat with dinner if you ate it with lunch; replace your favorite egg omelet with a tofu scramble; choose a veggie burrito instead of a beef burrito; declare a meatless day of the week), The Reducetarian Solution is a life—not to mention planet!—saving book.

Buy the book here

ENVIRONMENTAL REALITY: RETHINKING THE OPTIONS

Chaired by His Majesty King Carl XVI Gustaf of Sweden, the Royal Colloquium gathered 25 invited experts on the environment to discuss the realities facing humanity and options for the future. ”It is all about us” Humanity is in a new terrain. We have impressively expanded the scale and scope of the human enterprise on Earth and accelerated into a globally connected but also fragmented world operating throughout the planet at a pace never before witnessed. Humanity has become a significant force in shaping the dynamics of planet Earth in general and its biosphere – the thin layer of life around Earth – in particular. In the name of progress we seem to have lost sight of the inherent interdependence of humans and the biosphere.

Download the book here

 

DET VI TENKER PÅ NÅR VI PRØVER Å IKKE TENKE PÅ GLOBAL OPPVARMING

,

Det er det ultimate paradokset: Jo mer fakta vi har om global oppvarming, jo mer bestrides de samme faktaene. Det har ikke vært målt høyere andel av klimagassen CO2 i atmosfæren på mer enn 800 000 år, men likevel polariseres debatten, og lite skjer. Er det slik at mennesker har en hjerne som uunngåelig tenker kortsiktig – og hvordan kan vi kommunisere om klima på en slik måte at vi handler mer langsiktig i hverdag og politikk? I Det vi tenker på når vi prøver å ikke tenke på global oppvarming viser psykolog og økonom Per Espen Stoknes oss fem grunnleggende psykologiske mekanismer som hindrer oss i å handle i klimasaken. Og ikke nok med det: Han gir oss nye strategier for hvordan vi kan snakke om global oppvarming på en måte som skaper positive løsninger og meningsfulle handlinger.

Med talende og relevante eksempler – fra ditt og mitt dagligliv så vel som fra industrien og politikken – viser Stoknes veien mot en ny klimapsykologi, der klimavennlige handlinger ikke er så vanskelige som vi tror.

Kjøp

MONEY AND SOUL

By viewing money as culture and philosophy, it becomes evident that the money of today is a system of symbols, something that society itself has devised over many centuries.

Money and soul opens up new methods of looking at, thinking about and using money.

Kjøp

SCIENCE BASED ACTIVISM: FESTSCHRIFT TO JORGEN RANDERS

The pathway from scientific knowledge (based on data, models, and forecasts) to societal implications and policy advice is a perilous one. The shift from “is” to “ought” may be slippery in terms of climate, biodiversity, regulations, and business. Yet, what is to be done if one’s research discloses that fellow humans are unwittingly carrying out destructive actions on a large scale? If they are unaware of the dynamics within which they are (or are in danger of becoming) imprisoned, is there then not an ethical obligation to respond beyond the scope of one’s given role? This dilemma lies at the core of the issue of science-based activism, which the life and work of Jorgen Randers in many ways epitomizes. The best means of understanding science-based activism can be found in exploring Randers’ steps, as this festschrift does. [Jorgen Randers (born 1945) co-authored The Limits to Growth in 1972 and its sequels in 1992 and 2004. He is a Professor of Climate Strategy at the Norwegian Business School in Oslo where he works on climate and energy issues, system dynamics, and green growth. Randers was President of the Norwegian Business School/BI 1981-89, and Deputy Director General of WWF International 1994-99. He chaired the Norwegian Commission on a Low-Emission Society which reported in 2006. In 2012, his work 2052 – A Global Forecast for the Next Forty Years was published.] [Subject: Science, Ethics, Environmental Studies]

Kjøp