Ny fagbok om veien til en sunn økonomi

Vekstparadokset oppstår fordi samfunnet trenger mer økonomisk vekst, samtidig som jordkloden er full og klimaet på tippepunktet. Hvordan kan dette løses?

GrønnVekstForside
Ny bok om en sunn økonomi ute nå

Boken Grønn vekst beskriver nyere grønn økonomisk teori samt mine egne resonnementer om hvordan vi best får til system-endringer: Slutt å skylde på forbrukere, kapitalister eller stor stat. Bidra til et ressursproduktivt næringsliv med aktive borgere som støtter en entreprenørisk stat. Det gir systemendring i praksis: få snudd et triangulært system som nå motsetter seg dyp endring, til å bli gjensidig forsterkende i den retningen vi trenger å gå.

Det kan gi en mer rettferdig og trygg økonomi innenfor økosystemenes tålegrenser. Det må måles på en måte som er visuell og som alle kan forstå, og fremvise åpent hva alle aktører faktisk bidrar med. De detaljerte løsningene, strategiene, eksemplene og prosessene fins. Kunnskapen er der. Det er nå på tide å ta alt i bruk. 

For eller mot økonomisk vekst er en ufruktbar motsetning. Det handler om hva slags type vekst vi skaper fremover. Veksten vi vil ha er en enda raskere vekst av de reelt sunne løsningene.

Boka kan nå kjøpes fra ARK bokhandel https://www.ark.no/boker/Per-Espen-Stoknes-Gronn-vekst-9788210057694

HVORDAN KAN VI VITE AT VI ER PÅ VEI TIL EN REELT GRØNN ØKONOMI? NÅR BLIR EN BY ELLER ET LAND GRØNT NOK?

I denne artikkelen som jeg har skrevet sammen med Johan Rockström får du svar på dette spørsmålet.

ABSTRACT

Over the last decade, green growth policies have drawn increasing interest. OECD, UNEP, the World Bank and the EC have had several initiatives on the issue, and the Nordic countries have a special program on it. Definitions and indicator sets have been developed, though critics have pointed out that most initiatives amount to little more than a greenwashing of conventional economic growth. The paper proposes and discusses two definitions of green growth, one weak and one strong. Both build on resource- and carbon productivity measures, but whereas the weak definition requires absolute decoupling, the strong or “genuine green growth” requires sufficient decoupling to achieve science based targets for planetary boundaries. The approach is tested at country levels, starting with the climate boundary, by analyzing progress on carbon productivity (“CAPRO”) in Nordic countries since 2000. Results show that so far, among Nordic countries, Sweden, Finland and Denmark have achieved genuine green growth, while Norway has not. Implications for policy and communication of green growth are discussed.

Read the whole article here: 2018 04 GreenGrowthNordics ERSS Accepted Manuscript

DET VI TENKER PÅ NÅR VI PRØVER Å IKKE TENKE PÅ GLOBAL OPPVARMING

Det er det ultimate paradokset: Jo mer fakta vi har om global oppvarming, jo mer bestrides de samme faktaene. Det har ikke vært målt høyere andel av klimagassen CO2 i atmosfæren på mer enn 800 000 år, men likevel polariseres debatten, og lite skjer. Er det slik at mennesker har en hjerne som uunngåelig tenker kortsiktig – og hvordan kan vi kommunisere om klima på en slik måte at vi handler mer langsiktig i hverdag og politikk? I Det vi tenker på når vi prøver å ikke tenke på global oppvarming viser psykolog og økonom Per Espen Stoknes oss fem grunnleggende psykologiske mekanismer som hindrer oss i å handle i klimasaken. Og ikke nok med det: Han gir oss nye strategier for hvordan vi kan snakke om global oppvarming på en måte som skaper positive løsninger og meningsfulle handlinger.

Med talende og relevante eksempler – fra ditt og mitt dagligliv så vel som fra industrien og politikken – viser Stoknes veien mot en ny klimapsykologi, der klimavennlige handlinger ikke er så vanskelige som vi tror.

Kjøp